להנות מהשמש

להנות מחום השמש בתוך הבית
גם בימים קרים.


לחלום בגדול

לישון ולחלום בחדר חם ונעים


נעימות

יפה נעים וחם בחדרי הבית


מראה חמה

אמבטיה חמה
ללא אדים על המראה

הדור הבא של טכנולוגית החימום
שפה

English     עברית

תעודת אחריות למוצר חימום דקורטיבי

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אותך על רכישת המוצר ומודים לך שבחרת בנו.

אנו מאשרים כי המוצר עומד בדרישות התקן הישראלי ואנו אחראים לפעולתו התקינה.

יש למלא ולהחתים תעודה זו כראוי ולשמור על חשבונית הרכישה ע"מ לממש את האחריות.

  שם פרטי: שם משפחה:
  כתובת:
  מקום הרכישה:
  סוג המוצר: PicHeat דגם המוצר:
  מספר סידורי:
  תאריך תחילת האחריות:
  טלפון:
  דוא"ל:

   

  אנו שמחים להעניק חמש שנות אחריות מלאה למוצר שברשותך.

  תקופת האחריות:

  תקופת האחריות כפי שמצוינת למעלה הינה החל מתאריך הרכישה ולשימוש פרטי, ביתי ואישי בלבד.

  מימוש תקופת האחריות מותנה בביצוע הפעולות הבאות:

  –       הפעלת האחריות באחת מהדרכים הבאות, תוך 14 ימים ממועד הרכישה.

  •  דרך אתר האינטרנט: www.lrpexport.com  (תחת כפתור "אחריות").
  • משלוח עותק של תעודת האחריות באחת מהדרכים הבאות: מייל, פקס, דואר.

  –       צירוף תעודת האחריות וחשבונית הרכישה בעת הפנייה.

   

  מימוש האחריות:

  –       במהלך תקופת האחריות, החברה מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר, לרבות החלפת חלקים, ללא כל תמורה, וזאת ככל ובמידה שיידרש.

  –       במהלך תקופת האחריות החברה מתחייבת להשיב את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול.

  –       החברה מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון שבוצע והחלקים שהוחלפו.

  –       האחריות לא תחול והחברה תהיה פטורה מחיוביה ע"פ תעודה זו, אם הקלקול נבע מאחת מהסיבות הבאות:

  • כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
  • שימוש שלא ע"פ ההנחיות במדריך למשתמש.
  • נזק מכאני שנגרם לאחד מחלקי המוצר, אם בזדון ואם כתוצאה מרשלנות (נפילה, מכה וכדומה).
  • תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה.

  –       אם הקלקול נבע מאחת הסיבות שצוינו לעיל, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום עבור התיקון, חלקי החילוף, הובלת המוצר והחלפתו (או כל אחד מהם).

  –       האחריות תהיה בתוקף רק כשהיא חתומה בחותמת וחתימת יד ע"י מפיץ מורשה ובצירוף חשבונית הרכישה.

  –       האחריות לא תחול אם המספר הסידורי והמדבקה עליו היא מופיעה שונו, הוסרו או טושטשו.

   

  מקום ביצוע התיקונים ולוחות זמנים:

  –       המוצרים ימסרו לתיקון באחת מנקודות המכירה של המפיצים המורשים, כפי שהיא מופיעה באתר האינטרנט של החברה. העברת המוצר לנקודת המכירה וממנה היא באחריות הלקוח ועל חשבונו.

  –       במהלך תקופת האחריות, מוצרים אשר נמסרו לתיקון יתוקנו תוך 14 ימי עבודה מיום מסירתם בנקודת המכירה.